Skip to main content
19 oktober 2021 Sander Nieuws

Onderzoek RPA in de zorg: 75% doelgroep ziet (zeer) grote impact in komende jaren

Over de auteur

Onlangs heeft Josephine Klinkenberg met succes haar scriptie verdedigd voor de afstudeercommissie van de Rotterdam Business School. Daarmee heeft zij haar studie Business IT & Management succesvol afgerond. Tijdens haar stage bij Tacstone heeft Josephine onderzoek gedaan naar de opkomst van robotisering in de zorgsector, met name bij thuiszorginstellingen en ziekenhuizen.

Toepassing van RPA binnen zorginstellingen

Digitale medewerkers kunnen veel administratief werk overnemen in de zorg. Niet alleen van het administratief personeel maar ook van het zorgpersoneel. Met name het vrijmaken van tijd van het zorgpersoneel is relevant in deze tijd waarin de zorg zo onder druk staat. Ieder uur dat een arts, verpleegkundige of thuiszorgmedewerker niet aan administratieve taken hoeft te besteden, kan worden benut voor het leveren van zorg aan patiënten en cliënten.

75% verwacht grote impact van RPA binnen zorginstellingen

In haar onderzoek heeft Josephine door een online enquête en tientallen persoonlijke interviews gevraagd hoe de zorgmedewerkers kijken naar de impact van robotisering op hun werk. Ruim driekwart geeft aan dat zij verwachten dat software robots in de komende jaren een zeer groot deel van het administratieve werk gaan overnemen. Ruim de helft verwacht bovendien dat hun eigen werk hierdoor leuker en uitdagender zal worden, omdat ze worden verlost van het saaie administratieve werk.

Het onderzoek laat zien dat er veel onderlinge verschillen zijn in hoe de doelgroep naar robotisering kijkt. Enkele quotes uit de interviews zijn illustratief hiervoor:

“Robotisering is extreem hard nodig in ons beroep. De zorg is nu vergeven van de administratieve rompslomp door een cultuur van wantrouwen en controles. We moeten onszelf bevrijden van dat steeds terugkerende administratieve ‘stampwerk’ zodat wij eindelijk écht tijd zullen hebben voor uitzonderlijke casussen”.

“Ik heb twijfels bij het inzetten van software robots in mijn werk. Als zo’n robot bepaalde selecties maakt zou ik bang zijn dat hij dingen vergeet. En dus moet ik alsnog de volledige inhoud doorlezen zodat ik alle relevante gegevens kan controleren en overnemen.”

“Ik vind mijn huidige werk juist erg leuk door de combinatie van administratieve taken, het faciliteren van zorgteams en het onderhouden van contact met cliënten en verwanten. Ik weet niet of mijn werk door robotisering persé leuker gaat worden?”

“Laat die robots maar komen, hoe eerder hoe beter! Als we bij een nieuwe patiëntopname de registratie automatisch kunnen doen, dan scheelt dit veel kostbare tijd. Een ook het standaardiseren van noodprocedures of ordersets in een EPD in acute situaties zullen de arts en ons veel kostbare tijd gaan schelen.”

RPA projecten van Tacstone binnen zorginstellingen

Voor ons is dit beeld erg herkenbaar. Hoewel robotisering sterk in opkomst is, zien we dat deze nieuwe technologie in de praktijk nog veel vragen oproept. Daarom besteden we onverminderd veel aandacht aan het “democratiseren” van het RPA gedachtegoed. Bij de start van ieder nieuw RPA project laten we veel praktijkvoorbeelden zien van software robots die – voor de betrokken medewerkers en het management zeer herkenbare – taken automatisch uitvoeren. We bespreken hóe de medewerker en de robot straks met elkaar gaan samenwerken. We maken de verwachte impact op het werk van de medewerker helder. En uiteraard bespreken we wat RPA concreet kan opleveren, niet alleen voor de afdeling of de organisatie zelf maar óók voor externe belanghebbenden zoals klanten of patiënten.

Voor Josephine zitten de stage en het onderzoek erop. We feliciteren haar met haar diploma en we nemen de resultaten uit het onderzoek uiteraard mee op onze RPA reis. Bent u bestuurder, manager of medewerker in de zorg en heeft u interesse in wat RPA voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Mark de Poorter van Tacstone.